Освітня програма / Спеціалізація «Міжнародні відносини»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 291«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародні відносини»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Кваліфікація:
Випускова кафедра: міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки
Адреса: каб. 264, майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 707-55-54, +38 (057) 705-10-59, +38 (057) 707-51-60
E-mail: inter_law@karazin.ua
Контактні особи: Солових Євгенія Миколаївна, +38 (095) 198-47-14;
завідувач кафедри Новікова Людмила Вікторівна, +38 (050) 400-11-80

Пам'ятка абітурієнту


ПРО ПРОФЕСІЮ

Значні трансформації, що відбуваються в останній час у міжнародних відносинах, сприяють новому баченню щодо сутності і змісту політичних процесів. Все це має значний вплив не лише на оцінку тих подій, що сьогодні відбуваються, але й на взаємовідносини між різними країнами, на формування нових підходів до рішення міждержавних відносин. Саме тому постають нові завдання у підготовці висококваліфікованих кадрів. На сьогодні професія фахівця-міжнародника у цьому аспекті є дуже цікавою, актуальною, а головне –затребуваною.

Міжнародні відносини – це програма підготовки бакалаврів, основною метою якої є підготовка висококомпетентних фахівців з міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародної безпеки, які можуть успішного виконувати професійні обов’язки у сфері міжнародних відносин, займатися інформаційно-аналітичною, політичною, експертною та дипломатичною діяльністю для вирішення важливих завдань і реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях.

Основним базисом підготовки за освітньою програмою є вивчення декількох іноземних мов і володіння ґрунтовними знаннями теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки, отримання кваліфікації для політичного аналізу міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, а також для ефективної роботи в сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва.

Фахівці здатні розробляти і впроваджувати ефективні комунікативні стратегії на міжнародному, національному та корпоративному рівнях, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології та інструментарій інформаційно-аналітичної роботи.

ПРО КАР’ЄРУ

Сфера професіональної діяльності бакалаврів-міжнародників включає:

 • регулювання глобальних політичних, економічних, військових, екологічних, культурно-ідеологічних та інших процесів;
 • забезпечення ефективної роботи посольств, місій та апарату відомств закордонних справ, у тому числі Міністерства закордонних справ України, візових центрів;
 • консультування представників центральних та місцевих органів державної влади з питань, пов’язаних із сферою міжнародних відносин та зовнішньої політики;
 • налагодження співпраці у багатосторонніх відносинах (суспільно-політична, економічна та соціокультурна сфери);
 • міжнародні зв’язки в галузі культури, науки, освіти;
 • дипломатія, міжнародні відносини і зовнішня політика України;
 • трансграничні зв’язки українських регіонів;
 • основи аналізу сучасних глобальних проблем;
 • різні комерційні та недержавні структури;
 • аналітичні центри;
 • прес-служби;
 • громадські організації та ЗМІ.

Серед основних посад, за якими можуть працювати випускники, є: аташе, віце-консул, дипломатичний кур’єр, дипломатичний агент, секретар дипломатичного агентства, помічник експерта із зовнішньополітичних питань, політичний оглядач, керівник прес-служби (місцеві органи державної влади, центральні органи державної влади), фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері, консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях) та ін.

Де зможуть працевлаштуватися випускники:

 • у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та соціально-економічного розвитку регіонів;
 • на державних посадах у центральних органах і установах України;
 • у дипломатичних і консульських представництвах України за кордоном;
 • в органах державної влади та місцевого самоврядування різних рівнів,
 • у представництвах транснаціональних корпорацій і підприємствах різної форми власності;
 • у міжнародних міжурядових та неурядових організаціях;
 • у комерційних та недержавних структурах,
 • в бюро перекладів, об’єднаннях, культурних центрах, підприємствах, які здійснюють зовнішньополітичну діяльність;
 • у наукових інститутах, центрах, дослідницьких групах, пов’язаних із вивченням та прогнозуванням політичних і соціальних процесів;
 • здійснювати аналітичну та проектну діяльність.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

На ринку зайнятості є потреба у фахівцях, які володіють глибокими знаннями з теорії міжнародних відносин, а також навиками аналізу, моделювання і прогнозування міжнародних відносин, планування зовнішньої політики, основ міжнародного права, інформаційними технологіями, мистецтвом ділового спілкування, дипломатичного протоколу, церемоніалу тощо. Обов’язковим для наших студентів є знання мінімум двох іноземних мов. Студенти, що опановують «Міжнародні відносини», вивчають одну мову обов’язкову – англійську, а другу – за вибором: французьку, німецьку, іспанську, італійську; є факультатив з вивчення китайської.

Щороку здійснюються цікаві та корисні стажування за кордоном з метою вивчення і кращого володіння іноземними мови. За час стажування майбутні фахівці-міжнародники мають унікальну можливість не лише поспілкуватись з носіями мови, але й ознайомитися з місцевими історичними пам’ятками, долучитися до культури та сформувати певне уявлення про менталітет народів, з якими у подальшому, можливо, буде пов’язане їхнє професійне життя.

Бакалавр з міжнародних відносин може продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Яндекс.Метрика