Чала Оксана Вікторівна


кандидат економічних наук, доктор технічних наук, доцент

Профіль у Google Академії
Профіль в ОRCID
Профіль у ResearchGate
Профіль у Scopus
Researcher ID

Контактна інформація:

Телефон: (057) 705-10-59
Адреса: ауд. 264, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61077

Наукова та освітня діяльність:

автор понад 130 наукових та навчально-методичних публікацій

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • ISMA University of Applied Sciences (Riga, Latvia), стажування за освітньою програмою «Theory and practice of scientific and pedagogical approaches in education» («Теорія та практика науково-педагогічних підходів в освіті»), 2022;
 • EPAM System Inc, сертифікат «EPAM training center», 2018.

Наукові інтереси:

методи і технології побудови систем електронної комерції, інформаційна безпека, технології автоматизованої побудови баз знань в системах обробки інформації

Курси, що викладаються:

 1. Комп’ютерний дизайн
 2. Пошукова оптимізаціия сайта
 3. Аналіз безпеки веб-проектів
 4. Технології створення та підтримки web-контенту мережевих спільнот
Основні публікації:
 1. Чебанова Н.В., Ревуцька Л.Є., Чала О.В. та ін. Аудит на підприємствах залізничного комплексу: Навч. Посібник. Харків: УкрДАЗТ, 2010. 228 с.
 2. Levykin V., Chala O. Development of a method of probabilistic inference of sequences of business process activities to support business process management. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 5/3(95). P. 16-24. (Scopus)
 3. Chala, O., Novikova, L., Chernyshova, L.Method for detecting shilling attacks in e-commerce systems using weighted temporal rules. EUREKA, Physics and Engineering. 2019, 2019(5). P. 29–36. (Scopus)
 4. Chala O, Novikova L., Chernyshova L., Kalnitskaya A. Method for detecting shilling attacks based on implicit feedback in recommender systems. EUREKA. Physics and Engineering. 2020. Vol. 5. P. 21-30. (Scopus)
 5. Петров К. Э., Дейнеко А. А., Чалая О. В., Панферова И. Ю. Метод ранжирования альтернатив при проведении процедуры коллективного экспертного оценивания. Радіоелектроніка, інформатика, управління. № 2(53). 2020. С. 84-94. (Web of Science)
 6. Левикін В. М., Чала О. В. Підтримка управління складеним об’єктом в ІУС з використанням темпоральних залежностей. Біоніка інтелекту. 2018. № 1(90). С. 110-115.
 7. Левикін В. М., Чала О.В. Метод підтримки управлінських рішень в умовах невизначеності на основі темпоральних знань. Біоніка інтелекту. 2018. № 2(91). С. 54-59.
 8. Chala О. Development of information technology to support management decisions using the probabilistic inference in a temporal knowledge base. Problems of information technologies. 2018. № 2(024). P. 35-44.
 9. Левикін В. М., Чала О. В. Розробка представлення причинно-наслідкових залежностей для бази знань системи процесного управління. Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. 2018. № 21(1297). С. 48-53.
 10. Чала О. В. Метод ієрархічного виведення в базі знань інформаційно-управляючої системи в парадигмі «Enterprise 2.0». Системи управління, навігації та зв’язку. 2018. № 4(50). С. 86-90.
 11. Чала О. В. Метод побудови контекстно-орієнтованих правил в темпоральній базі знань. Системи управління, навігації та зв’язку. 2018. № 5(51). С. 115-120.
 12. Чала О. В. Принципи автоматизованої побудови та використання темпоральної бази знань. Системи управління, навігації та зв’язку. 2018. № 6 (52). С. 122-125.
 13. Методичні рекомендації до виконання [для студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійної програми «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти] / Уклад. Л. В. Новікова, І. М. Харченко, Л. І. Григорова-Беренда, О. В. Чала, Л. О. Чернишова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 33 с.
 14. Chala О. Development of information technology for the automated construction and expansion of the temporal knowledge base in the tasks of supporting management decisions. Technology audit and production reserves. 2019. № 1/2(45). P. 9-14.
 15. Чернишова Л,О., Чала О.В. Внутрішні та зовнішні загрози розвитку Європейського Союзу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу».
Яндекс.Метрика