Підготовка магістрів за спеціальністю «Туризм»


Профільна кафедра кафедра туристичного бізнесу та країнознавства


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот.
Роб.пр. НМКД Syllab.
Туризмологія: теорія туризму Парфіненко А.Ю. PDF PDF PDF
Управління персоналом в готельному бізнесі Панова І.О. PDF PDF
Управління регіональним розвитком туризму Парфіненко А.Ю. PDF PDF PDF
Бізнес-планування в туризмі Шкодіна І.В. PDF PDF PDF
Стратегічний маркетинг та менеджмент Данько Н.І. PDF PDF PDF
Управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF
Управління якістю туристичних послуг Довгаль Г.В. PDF PDF PDF
Туристична політика зарубіжних країн Згурська Ю.В. PDF PDF PDF

На 1-му курсі також викладаються «Глобальні проблеми сучасності», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Теорія та практика перекладу» фахівцями профільних факультетів університету. Студенти проходять переддипломну практику.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Організація інвентивного туризму Юрченко С.О. PDF PDF PDF
Міжнародний туристичний ринок Євтушенко О.В. PDF PDF PDF
Управління сталим розвитком туризму Довгаль Г.В. PDF PDF PDF

На 2-му курсі також викладаються «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Теорія та практика перекладу» викладачами профільних факультетів університету. Студенти проходять перекладацьку практику (без відриву від навчання), складають комплексний атестаційний екзамен за фахом, захищають кваліфікаційні роботі в ЕК.

Яндекс.Метрика