Підготовка магістрів за спеціальністю «Туризм»


Профільна кафедра кафедра туристичного бізнесу та країнознавства


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот.
Роб.пр. НМКД Syllab.
Туризмологія: теорія туризму Парфіненко А.Ю. PDF PDF PDF
Управління регіональним розвитком туризму Парфіненко А.Ю. PDF PDF PDF
Бізнес-планування в туризмі Шкодіна І.В. PDF PDF
Міжнародний туристичний бізнес (англ. мовою) Подлепіна П.О. PDF PDF PDF
Управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі/
HR менеджмент в готельному бізнесі/
Менеджмент SPA та Wellness індустрії
Гапоненко Г.І.
Панова І.О.
Кучечук Л.В.
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

Управління якістю в туризмі Довгаль Г.В. PDF PDF PDF PDF
Туристична політика зарубіжних країн (англ. мовою) Згурська Ю.В. PDF PDF PDF
Міжнародний протолокол і етикет/
Мистецтво ділових переговорів/
Прес-служба
Станчев М.Г./
Панасенко Г.С./
Панасенко Г.С.

PDF
PDF

PDF
PDF

PDF
PDF

PDF
PDF

На 1-му курсі також викладаються «Глобальні проблеми сучасності», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Друга іноземна мова (німецька або французька)» фахівцями профільних факультетів університету. Студенти проходять виробничу та переддипломну практику.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Стратегічний маркетинг в туризмі Данько Н.І. PDF
Лідерство і управління людським капіталом Шамара І.М. PDF PDF PDF PDF
Управління стартапами Подлепіна П.О. PDF PDF
Менеджмент туристичного підприємства, тренінг-курс Євтушенко О.В. PDF PDF PDF PDF

На 2-му курсі також викладаються «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Друга іноземна мова (німецька або французька)»викладачами профільних факультетів університету. Студенти захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.