Підготовка магістрів за спеціальністю «Туризм»


Профільна кафедра кафедра туристичного бізнесу та країнознавства


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

2 курс


Назва дисципліни Викладач Роб.пр.
Стратегічний маркетинг в туризмі Данько Н.І. PDF
Креативне мислення Панасенко Г.С. PDF 
Управління стартапами Подлепіна П.О. PDF 
Менеджмент туристичного підприємства, тренінг-курс Євтушенко О.В. PDF 

На 2-му курсі також викладаються «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Друга іноземна мова (німецька або французька)» викладачами профільних факультетів університету. Студенти захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.