Магістратура: спеціальність «Туризм» (2022 рік набору)


Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»
Спеціальність: 242 «Туризм»
Освітня програма (спеціалізація): «Туризм»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітня кваліфікація: магістр з туризму

Випускова кафедра: туристичного бізнесу та країнознавства
Адреса: майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 707-53-06
E-mail: turbiz@karazin.ua
Контактні особи: Аргунова Юлія Сергіївна, +38 (063) 118-28-41, u.argunova@karazin.ua
гарант програми: Подлепіна Поліна Олександрівна, +38 (050) 618-49-69, podlepina@karazin.ua
завідувач кафедри: Парфіненко Анатолій Юрійович, +38 (097) 375-02-53, parfinenko@karazin.ua


Перелік навчальних дисциплін


ФОКУС ПРОГРАМИ

Основним об’єктом вивчення є туризм як суспільний феномен і складна динамічна система, що включає об’єкти, явища, умови та процеси географічного, економічного, організаційно-правового, соціокультурного, екологічного, психологічного змісту, пов’язані з безпечним подорожуванням та обслуговуванням туристів.

Навчання за освітньою програмою «Туризм» передбачає опанування туристичного бізнесу як сфери професійної діяльності з організації та управління суб’єктами індустрії туризму: туроператорами і туристичними агентами, готелями, туристичними комплексами, підприємствами ресторанного обслуговування, транспорту, закладами культури та розваг, спорту тощо, які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Подорожі й туризм стали найхарактернішою ознакою сучасного життя. Щороку світом подорожує близько 1,5 млрд. осіб, а туристична галузь генерує близько 1,7 трлн. дол. США. Туризм є одним з найбільших працедавців у світі, забезпечуючи 10% світової зайнятості або кожне 10 робоче місце в світі.

Туризм перетворився на справжню індустрію, яка потребує відповідних фахівців для роботи у туристичних компаніях, готельному та курортному бізнесі, у секторі транспортних послуг, ресторанного бізнесу, на рекреаційно-туристичних локаціях, у сфері розваг, шопінгу, на об’єктах спортивної інфраструктури, пляжах та дайвінг-центрах, у конференц-сервісі, у закладах вищої освіти, в IT та фінансових компаніях, у сфері туристичного маркетингу, менеджменту, екскурсійного супроводу тощо.

Глобальний туризм представлений значними галузевими ринками, на яких працюють відповідні фахівці. Серед них найбільшими є міський, екологічний, культурний, спортивний, діловий, гастрономічний, рекреаційний, релігійний, пригодницький, розважальний, круїзний, гірський та ін.

Випускники освітньої програми «Туризм»:

 • здійснюють комплексний аналіз і оцінювання функціонування туристичного ринку різних ієрархічних рівнів, прогнозують тенденції його розвитку;
 • аналізують та оцінюють діяльність суб’єктів туристичного ринку, планують результати їх стратегічного розвитку;
 • організовують співпрацю зі партнерами, формують механізми взаємодії суб’єктів туристичного ринку з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності;
 • управляють процесами в суб’єктах індустрії туризму та рекреації на різних ієрархічних рівнях;
 • розробляють та реалізовують проєкти у сфері туризму та рекреації;
 • використовують результати маркетингових досліджень, формують на їх основі туристичні пропозиції та стратегії розвитку галузі;
 • розробляють основні напрямки політики управління людськими ресурсами, застосовують сучасні методи оцінки та технології стимулювання персоналу, пов’язують стратегії управління людським капіталом з бізнес-стратегіями підприємства;
 • застосовують знання протоколу проведення ділових та дипломатичних заходів, розуміють крос-культурні особливості ділових та підприємницьких відносин, організовують роботу прес-служби та забезпечують роботу із засобами масової інформації у бізнес структурах та ін.

ПРО КАР’ЄРУ

Завдяки міждисциплінарному підходу освітньої програми «Туризм» випускникам відкривається широке коло професій в індустрії туризму та подорожей. Вони мають право на керівні посади у сфері державного та громадського управління туристичною галуззю, в туристичних агенціях, готельному менеджменті, авіакомпаніях, розважальних компаніях, туроператорському секторі тощо, також працюють у закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців для сфери туризму та рекреації.

Випускники можуть обіймати посади:

 • топ-менеджер (CEO туристичної організації);
 • креативний директор туристичної організації;
 • туристичний та рекреаційний супервайзор;
 • менеджер з туризму;
 • гід-перекладач;
 • керівник-супроводжуючий туристичних груп;
 • туризмознавець (дослідник-аналітик);
 • дестинаційний менеджер;
 • керівник відділу франчайзингу в туризмі;
 • букінг-менеджер;
 • Е-туризм менеджер;
 • event-менеджер;
 • project-менеджер з туризму;
 • бренд-менеджер з туризму;
 • HR-менеджер туристичної організації;
 • PR-менеджер з туризму;
 • арт-менеджер з туризму;
 • фахівець з ділового та корпоративного туризму;
 • організатор туристичної і готельної діяльності;
 • організатор подорожей (екскурсій);
 • фахівець із конференц-сервісу;
 • маркетолог у туризмі (у т.ч. інтернет-маркетолог в туризмі);
 • керівник департаменту з туризму та курортів в органах виконавчої влади (на державному та регіональному рівні);
 • консультант (в апараті органів державної влади);
 • оргсекретар (асоціації, союзу, федерації, спілки туризму);
 • коуч та тренер в туризмі, викладач закладу вищої освіти та ін.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Основа увага програми сфокусована на підготовці фахівців для роботи у сфері управління туризмом, готельно-ресторанною, санаторно-курортною, виставковою діяльністю з поглибленим знанням професійної іноземної мови. Студенти студіюють посилений курс іноземної мови за фахом, деякі дисципліни викладаються англійською, студенти впродовж навчання можуть отримати міжнародні сертифікати, що підтверджують рівень мовою.

Окрім власне професійних знань, студенти набувають компетенцій, які допомагають розвинути дослідницькі, мовні та соціальні навички (міжкультурні комунікації, лідерство та управління людським капіталом, тайм-менеджмент, мистецтво ділових переговорів тощо).

Завдяки діловим контактам з провідними туристичними компаніями студенти мають змогу здійснювати науково-дослідну і проектну діяльність в профільних організаціях: на туристичних підприємствах, в органах державного управління туризмом, ЗМІ та ін.

Перевагою є невеликі академічні групи у складі 15-20 студентів, які разом з викладачем працюють над абстрактними й конкретними «проблемами», взятими з реальних міжнародних ситуацій.

Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування на базі провідних європейських університетів), до міжнародних грантів та інших освітніх та наукових проектів.

Презентація освітньої програми