Магістратура: освітня програма «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство» (2022 рік набору)


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітня кваліфікація:
магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство

Випускова кафедра: туристичного бізнесу та країнознавства
Адреса: майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 707-53-06
E-mail: turbiz@karazin.ua
Контактні особи: Аргунова Юлія Сергіївна, +38 (063) 118-28-41, u.argunova@karazin.ua
гарант програми: Лиман Сергій Іванович,. +38 (050) 802-20-01, s.lyman@karazin.ua
завідувач кафедри: Парфіненко Анатолій Юрійович, +38 (097) 375-02-53, parfinenko@karazin.ua


Перелік навчальних дисциплін


ФОКУС ПРОГРАМИ

Магістерська програма «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство» охоплює ключові політичні, соціально-економічні та культурні проблеми розвитку Азійського регіону та глобальні проблеми світової політики. Основні курси зосереджені на проблемах основних міжнародних гравців регіонів(Східної та Південно-Східної Азії, Китаю, Кореї, Японії, країн Близького Сходу та Африки), трансформації їхніх політичних та економічних систем, основних регіональних конфліктів та пов’язаних із ними питаннями безпеки.

Ключовими об’єктами вивчення за освітньо-професійною програмою «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство» є міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, міжнародні організації, країни Сходу та міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека та конфлікти, методологія та методи міжнародно-політичних досліджень.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Освітня програма «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство» приділяє увагу власне міжнародним відносинам як комплексу академічних дисциплін, так і дослідженню країн та народів Сходу. Це дозволяє успішно застосовувати дані знання у будь-якій практичній або науковій сфері.

Фахівці забезпечують зовнішньоекономічні, дипломатичні, культурні контакти з країнами та народами Сходу; проводять експертний аналіз політичних систем, економік, культурних процесів східних країн та регіонів, їх зв'язків з Україною. Випускники освітньої програми також залучені до організації заходів в галузі культури і науки, ведуть редакційно-видавничу діяльність з висвітлення проблематики зарубіжних країн і регіонів в ЗМІ, інтернеті і т.п.

Випускники даної освітньої програми можуть здійснювати міжнародні проекти в сфері бізнесу, міжнародного туризму, ярмарково-виставковій сфері, а також працюють в органах державної влади, пов'язаних з реалізацією міжнародної взаємодії та обмінів на регіональному і на міждержавному рівнях.

ПРО КАР’ЄРУ

Випускники освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство» можуть займатися професійною діяльністю у сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та міжнародних відносин, обіймати первинні посади в органах державної влади та самоврядування різних рівнів, в міжнародних організаціях, у комерційних та недержавних структурах, займатися науково-педагогічною або науково-дослідною діяльністю.

Випускники можуть займати наступні посади:

 • дипломатичний представник (посол) при посольствах України закордоном, спеціальних місіях, представництвах України у міжнародних організаціях;
 • працівник консульських установ України;
 • працівник державних центральних та місцевих органів влади і самоврядування;
 • працівник міжнародних організацій, міжнародних органів;
 • аналітик міжнародної сфери, аналітик внутрішньодержавних політичних та економічних процесів;
 • референт прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ;
 • фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою(PR-менеджер, іміджмейкер, кризовий менеджер, стратегічний менеджер);
 • експерт-консультант із суспільно-політичних питань;
 • викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник-політолог;
 • організатор міжнародного туризму.
 • аташе;
 • дипломатичний агент та дипломатичний кур’єр;
 • політичний оглядач;
 • гід-перекладач, перекладач;
 • консультант рекламних агентств.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Студенти отримують поглиблені знання в сфері міжнародних відносин, світової економіки та політки, набувають навичок з широкого спектру спеціальних дисциплін сходознавчого спрямування, вивчають одну зі східних мов – китайську, арабську, японську (з отриманнямміжнародного сертифіката).Особлива увага приділяється питанням посилення взаємозв’язку між економікою та політикою в сучасному міжнародному житті.

Програма спирається на міждисциплінарний підхід, який дозволяє сформувати у здобувачів освіти компетентності та результати навчання щодо різних аспектів історії, культури, релігії, соціуму, мови й глибше зрозуміти окремі держави Азії та Африки і їхні взаємовідносини у досліджуваних регіонах та глобальному контексті.

Використання методів проблемного навчання, укомплектованістьгруп до 10 осіб та робота з абстрактними і конкретними «проблемами», взятими з реальних міжнародних ситуацій гарантують максимальну залученістьта зацікавленість кожного студента.

Велика увага приділяється науково-дослідній і проектній діяльності в профільних організаціях (аналітичних центрах, ЗМІ, НДІ, бізнес-структурах і ін.).

Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування на базі провідних європейських і азійських університетів), до міжнародних грантів та інших освітніх та наукових проектів, а також слухають лекції й беруть участь у семінарах та тренінгах відомих українських та зарубіжних науковців та дипломатів.