Магістратура: освітня програма «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика» (2022 рік набору)

Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітня кваліфікація:
магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика


Випускова кафедра: туристичного бізнесу та країнознавства
Адреса: майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 707-53-06
E-mail: turbiz@karazin.ua
Контактні особи: Аргунова Юлія Сергіївна, +38 (063) 118-28-41, u.argunova@karazin.ua
гарант програми: Кучечук Лариса Володимирівна, + 38 (099) 272-11-99, l.malakhova@karazin.ua
завідувач кафедри: Парфіненко Анатолій Юрійович, +38 (097) 375-02-53, parfinenko@karazin.ua


Перелік навчальних дисциплін


ФОКУС ПРОГРАМИ

Освітня програма «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика» спрямована на розширення знань і навичок студентів і фахівців, які вже здобули ступінь бакалавра з міжнародних відносин, історії, політології, філософії, соціології, іноземних мов та ін. і бажають отримати спеціалізацію з дослідження Європи. Програма приділяє увагу і власне міжнародним відносинам як комплексу академічних дисциплін, і дослідженню країн та народів Європи.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Навчання за освітньою програмою «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика» є підґрунтям для роботи у регіональних та національних адміністраціях, міжнародних, політичних, громадських, аналітичних організаціях та центрах. Фахівці:

 • забезпечують зовнішньоекономічні, дипломатичні, культурні контакти з країнами на народами Європи;
 • проводять експертний аналіз політичних систем, економік, культурних процесів європейських країн та регіонів, їх зв'язків з Україною;
 • ведуть редакційно-видавничу діяльність з висвітлення проблематики зарубіжних країн і регіонів в ЗМІ, інтернеті тощо;
 • працюють у сфері гуманітарної взаємодії, організації заходів в галузі культури і науки;
 • займаються науково-дослідницькою та викладацькою діяльністю з проблем розвитку європейських країн та регіонів, включаючи мову, історію, політику, економіку, культуру народів.

Програма зосереджена на проблемах Західної, Північної та Центрально-Східної Європи (основні міжнародні гравці регіонів, трансформація їхніх політичних та економічних систем, основні регіональні конфлікти та пов’язані із ними питання безпеки).

Робота у сфері державного управління, адміністрування, консультування, в європейських установах забезпечується завдяки умінням критично мислити, аналізувати та прогнозувати складні поточні проблеми на європейському рівні з різних дисциплінарних точок зору. Ці навички формуються у ході навчання, під час якого здобувачі освіти осягають ключові політичні, соціально-економічні та культурні проблеми розвитку європейського регіону, євроінтеграційні пріоритети України та глобальні проблеми світової політики.

ПРО КАР’ЄРУ

Випускники освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика» можуть займатися професійною діяльністю у сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та міжнародних відносин, обіймати первинні посади в органах державної влади та самоврядування різних рівнів, в міжнародних організаціях, у комерційних та недержавних структурах, займатися науково-педагогічною або науково-дослідною діяльністю.

Фахівці можуть здійснювати міжнародні проекти в сфері бізнесу, міжнародного туризму, ярмарково-виставкової сфері, а також в органах державної влади, пов'язаних з реалізацією міжнародної взаємодії та обмінів на регіональному і на міждержавному рівнях.

Випускники програми «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика» можуть займати наступні посади:

 • дипломатичний представник (посол) при посольствах України закордоном, спеціальних місіях, представництвах України у міжнародних організаціях;
 • працівник консульських установ України;
 • працівник державних центральних та місцевих органів влади і самоврядування;
 • працівник міжнародних організацій, міжнародних органів;
 • аналітик міжнародної сфери;
 • аналітик внутрішньодержавних політичних та економічних процесів;
 • референт прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ;
 • фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою(PR-менеджер, іміджмейкер, кризовий менеджер, стратегічний менеджер);
 • експерт-консультант із суспільно-політичних питань;
 • викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник-політолог;
 • організатор міжнародного туризму.
 • аташе;
 • дипломатичний агент;
 • дипломатичний кур’єр;
 • експерт із суспільно-політичних питань країн/регіонів;
 • консультант із суспільно-політичних питань країн/регіонів;
 • консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях);
 • політичний оглядач;
 • гід-перекладач, перекладач;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • консультант рекламних агентств;
 • науковий співробітник (політологія);
 • міжнародник-аналітик.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Студенти отримують поглиблені знання в сфері міжнародних відносин, світової та європейської економіки та політики, а також набувають навичок зі спеціальних дисциплін з європейських студій.Особлива увага приділяється питанням посилення взаємозв’язку між економікою та політикою в сучасному міжнародному житті.

Ключовими об’єктами вивчення є: міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, міжнародні організації, країни Європи та міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека та конфлікти, методології та методи міжнародно-політичних досліджень.

Міждисциплінарний підхід програми дозволяє сформувати у здобувачів освіти компетентності з різних аспектів історії, культури, релігії, соціуму, мови й глибше зрозуміти окремі держави Європи і їхні взаємовідносини з Україною та у глобальному контексті.

Вивчення європейської мови одного з регіональних напрямків спеціалізації (англійської, французької, німецької, польської) дає можливість не лише вільно спілкуватися, а студіювати спеціалізовану літературу. Протягом навчання студенти можуть отримати міжнародні сертифікати, що підтверджують рівень володіння англійською мовою.

Академічні групи не перевищують 10 осіб, що дозволяє студентам разом з викладачем ефективно працювати над абстрактними й конкретними «проблемами», взятими з реальних міжнародних ситуацій.

Велика увага приділяється науково-дослідній і проектній діяльності в профільних організаціях (аналітичних центрах, ЗМІ, НДІ, бізнес-структурах і ін.).

Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування на базі провідних європейських університетів), до міжнародних грантів та інших освітніх та наукових проектів, а також мають змогу слухати лекції, брати участь у семінарах та тренінгах відомих українських та зарубіжних науковців та дипломатів.