Волкова Ірина Ігорівна


старший викладач

Профіль у Google Scholar

Контактна інформація

Телефон: +38 (057) 707-53-06
Адреса: к. 366а, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: volkova@karazin.ua

Наукові інтереси:

рекреаційно-туристичні ресурси, види туризму, географія туризму, рекреаційно-туристичні комплекси, лікувально-оздоровчий туризм, санаторно-курортна справа

Курси, що викладаються:

 1. Туристичні ресурси України
 2. Географія туризму
 3. Географія рекреації та туризму

Основні публікації:

 1. Волкова І.І., Мікуліна К. Ю. Міжнародний туризм Казахстану як чинник міжнародної взаємодії з країнами. Особливості суспільно-політичного розвитку та модернізаційні процеси у країнах пострадянського простору. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Харків. 2021.
 2. Волкова І.І., Понтак Д. Розвиток санаторно-курортної інфраструктури в Херсонській області. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали XV Міжнародної наукової конференції. Львів. 2021. С. 64-70.
 3. Волкова И. Развитие приморской рекреации в Азово-Черноморском регионе Украины. «Геоинформационное обеспечение устойчивого развития территорий». Материалы МеждународнойконференцииИнтерКарто/ИнтерГИС-26. Тбилиси (Грузия). 2020. С. 35-44.
 4. Волкова И.И.Развитие санаторно-курортной сферы на Украине. Материалы Международной конференции ИнтерКарто.ИнтерГИС. «Геоинформационное обеспечение устойчивого развития территорий». Том 26: часть 3.2020. С. 451-466.
 5. Волкова І.І., Скоряк І.В. Дослідження специфіки в’їздного туризму в Україні. Географія та туризм: Наук. Зб. / Ред. кол. Любіцева О.О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2018. - Вип. 44 – С. 34-43.
 6. Парфіненко А.Ю., Волкова І.І., Щербина В.І. Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні (у порівнянні з країнами Центральної Європи. //Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. - 2018. - Вип. 7. - С. 130-135.
 7. Волкова І.І. Розвиток рекреаційного туризму в Україні. Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ХНУ, 2017.
 8. Волкова І.І., Лось Ю.О. Розвиток санаторно-курортної діяльності в Карпатському регіоні / І.І. Волкова, Ю. О. Лось // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. - 2017. - Вип. 6. - С. 143-152.
 9. І. Волкова, Ю. Науменко. Розвиток рекреаційно-оздоровчого туризму в Україні. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2016. Випуск 40. с. 50–66.
 10. Волкова І. І., Кондакова Г. О. Розвиток спортивно–оздоровчого туризму в Україні / І. І. Волкова, Г. О. Кондакова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. - 2014. - № 1144, вип. 3(1). - С. 151-157.
 11. Волкова І. І. Розвиток санаторно-курортних закладів України / І. І. Волкова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. - 2013. - № 1086, вип. 2. - С. 120-125.
 12. Волкова И. И.Факторы развития и видовая структура лечебного туризма в Украине / И. И. Волкова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. - 2013. - № 1042, вип. 1. - С. 110-114.
 13. І. Волкова. Рекреаційно-туристичніресурсиякчинникрозвиткутуристичноїдіяльностіу Харківському регіоні.Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 43. Ч. 1. с. 17–23.