Довгаль Георгій Володимирович


кандидат економічних наук, доцент

Профіль у Google Академії
Профіль у ResearchGate
Scopus Author ID

Контактна інформація

Телефон: +38 (057) 707-53-06
Адреса: ауд. 366, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022
E-mail: g.dovgal@karazin.ua

Наукова та освітня діяльність:

Наукові інтереси:

економічна теорія, економічні відносини в сфері послуг, менеджмент туристичних відносин.

Курси, що викладаються:

 1. Управління проектами в туризмі.
 2. Управління якістю туристичних послуг.
 3. Економіка підприємства.
 4. Інноваційні технології в туризмі
 5. Туристичні ринки України.
 6. Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі.

Основні публікації:

 1. Довгаль О. А., Довгаль Г. В. Інноваційні напрямки розвитку іжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 364 с С. 9-47
 2. Довгаль О. А., Довгаль Г. В. Цифрова глобалізація в епоху четвертої промислової революції: потенціал трансформації / Економічний простір. № 167, 2021. С. 7-13.
 3. Dovgal O., Dovgal G., Miroshnichenko T. Transformation of international trade in the context of trade conflict between the United States and China. Economy and Society. No 27. Р. 369-375.
 4. Dovgal O., Dovgal G., Fomina Ye., Makhova L. Asymmetry of Innovative Development of Countries on the Scale of the Global Economy. The scientific heritage. No 67. Vol. 3. Р. 58-62.
 5. Dovgal О., Dovgal G., Ishchenko M. Prospects for Digitalization of the Economy of Ukraine: Opportunities and Threats. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism. №13. Р. 78-88.
 6. Olena Dovgal, Nataliia Goncharenko, Olena Reshetnyak, Georgiy Dovgal, Natalia Danko Priorities for Greening and the Sustainable Development of OECD Member Countries and Ukraine: Comparative Analysis Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe Volume 24, Number 1, 2021.
 7. Dovgal Е., Dovgal G. General Concept and Components of Fair Trade: Theory and International Practice / Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2020. № 12. C. 97-104.
 8. Довгаль Г.В., Данько Н.І. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Туристичні ринки України» / Методичний посібник для студентів спеціальності 242 «Туризм». Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. 120 с.