Склад спеціалізованої вченої ради


Голова ради: Гончаренко Владислав Васильович

доктор економічних наук, професор

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, професор кафедри міжнародних економічних відносин


Заступник голови ради: Довгаль Олена Андріївна

доктор економічних наук, професор

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, професор кафедри міжнародних економічних відносин


Вчений секретар ради: Гончаренко Наталія Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри міжнародних економічних відносин


Архієреєв Сергій Ігорович

доктор економічних наук, професор

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України, професор кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії


Беренда Сергій Васильович

кандидат економічних наук, доцент

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри міжнародної економіки


Воробйов Євген Михайлович

доктор економічних наук, професор

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України, професор кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії


Гасім Салах

кандидат економічних наук, доцент

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри міжнародних економічних відносин


Голіков Артур Павлович, доктор географічних наук, професор

Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений професор ХНУ ім. В.Н. Каразіна, академік Академії наук Вищої школи України, Почесний працівник туризму України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, професор кафедри міжнародних економічних відносин


Дмитрієв Євген Євгенович

кандидат економічних наук, доцент

Українська академія банківської справи Міністерства освіти і науки України,
доцент кафедри міжнародної економіки


Казакова Надія Артурівна, кандидат географічних наук, доцент

Почесний працівник туризму України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин


Мацука Вікторія Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

Маріупольський державний університет Міністерства освіти і науки України,
доцент кафедри міжнародної економіки


Мешко Наталія Петрівна

доктор економічних наук, професор

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту та туризму


Сідоров Вадим Ігоревич, кандидат економічних наук, професор

Заслужений викладач Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, декан факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, професор кафедри міжнародних економічних відносин


Циганов Сергій Андрійович

доктор економічних наук, професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин Міністерства освіти і науки України, професор кафедри міжнародних фінансів


Якубовський Сергій Олексійович

доктор економічних наук, професор

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин


Яндекс.Метрика