Підготовка магістрів за спеціальністю «Туризм»


Профільна кафедра кафедра туристичного бізнесу та країнознавства


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот.
Роб.пр. НМКД Syllab.
Туризмологія: теорія туризму Парфіненко А.Ю. PDF PDF PDF
Управління регіональним розвитком туризму Парфіненко А.Ю. PDF PDF PDF
Бізнес-планування в туризмі Шкодіна І.В. PDF PDF PDF
Міжнародний туристичний бізнес (англ. мовою) Подлепіна П.О. PDF PDF PDF
Управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі/
HR менеджмент в готельному бізнесі
Гапоненко Г.І. PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Управління якістю туристичних послуг Довгаль Г.В. PDF PDF PDF PDF
Туристична політика зарубіжних країн (англ. мовою) Згурська Ю.В. PDF PDF PDF
Міжнародний протолокол і етикет/
Мистецтво ділових переговорів/
Прес-служба
Станчев М.Г./
Панасенко Г.С./
Панасенко Г.С.

PDF
PDF

PDF
PDF

PDF
PDF

На 1-му курсі також викладаються «Глобальні проблеми сучасності», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Друга іноземна мова (німецька або французька)» фахівцями профільних факультетів університету. Студенти проходять виробничу та переддипломну практику.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Організація інвентивного туризму Юрченко С.О. PDF PDF PDF PDF
Міжнародний туристичний ринок Євтушенко О.В. PDF PDF PDF PDF
Управління проєктами в туризмі Довгаль Г.В. PDF PDF PDF
Менеджмент туристичного підприємства Євтушенко О.В. PDF PDF PDF PDF

На 2-му курсі також викладаються «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Теорія та практика перекладу» викладачами профільних факультетів університету. Студенти захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.

Яндекс.Метрика