Підготовка магістрів за освітньою програмою «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство»


Профільна кафедра кафедра туристичного бізнесу та країнознавства
Опис освітньої програми


«МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ: СХОДОЗНАВСТВО»


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Міжнародні системи та глобальний розвиток Лиман С.І. PDF PDF PDF PDF
Геополітика та геостратегія сучасного світу/
Символіка країн та народів світу
Лиман С.І.
Лиман С.І.
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Зовнішньополітичні процеси в країнах Східної Азії Тумаков О.І. PDF PDF PDF PDF
Модернізац. процеси в економіці країн Азії та Африки Баранова В.В. PDF PDF PDF PDF
Нац-релігійний чинник в сусп-політ. житті країн Сходу Каплін О.Д. PDF PDF PDF PDF
Переддипломний семінар Парфіненко А.Ю. PDF PDF PDF PDF
Держуправління та прийняття зовн-політичних рішень Сичова В.В. PDF PDF PDF PDF
Міжнародно-політичне регіонознавство Лиман С.І. PDF PDF PDF PDF
Актуал. пробл. Сходу в умов. деколонізації та глобалізації Тумаков О.І. PDF PDF PDF PDF

Також викладаються «Іноземна мова спеціальності та теорія та практика перекладу за фахом (китайська)», «Друга іноземна мова (англійська або арабська або японська або корейська)» викладачами профільних факультетів університету. Студенти проходять переддипломну (виробничу) практику.


2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Публічна дипломатія Панасенко Г.С. PDF PDF PDF PDF
Збройні конфлікти та політ. безпеки в країнах Азії та Африки Лиман С.І. PDF PDF PDF PDF
Лідерство та управління людським капіталом Шамара І.М. PDF
PDF PDF PDF

Також викладаються «Іноземна мова спеціальності та теорія і практика перекладу за фахом» (китайська), «Друга іноземна мова (англійська або арабська або японська або корейська)» фахівцями профільних факультетів університету. Також студенти проходять педагогічну практику (без відриву від навчання), захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.