Підготовка магістрів за освітньою програмою «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика»


Профільна кафедра кафедра туристичного бізнесу та країнознавства
Опис освітньої програми


«МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ: ЄВРОПЕЇСТИКА»


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Міжнародні системи та глобальний розвиток Лиман С.І. PDF PDF PDF PDF
Геополітика та геостратегія сучасного світу /
Символіка країн та народів світу
Лиман С.І./
Лиман С.І.
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Переддипломний семінар Парфіненко А.Ю. PDF PDF PDF PDF
Зовн-політ. процеси в країнах Європи та Пн Америки Онацький М.Ю. PDF PDF PDF
Модернізаційні процеси в економіці країн ЄС Баранова В.В. PDF PDF PDF PDF
Німеччина та Франція в системі міжнародних відносин Лиман С.І. PDF PDF PDF PDF
Держуправління та прийняття зовнішньополіт. рішень Сичова В.В. PDF PDF PDF PDF
Міжнародно-політичне регіонознавство Лиман С.І. PDF PDF PDF PDF
Європейські студії/
Підприємницька діяльністю в країнах ЄС
Сичова В.В. PDF
PDF
PDF
PDF
PDF PDF

Також викладаються «Іноземна мова спеціальності», «Теорія та практика перекладу за фахом (англійська)», «Друга іноземна мова (німецька або іспанська або французька)» викладачами профільних факультетів університету. Студенти проходять переддипломну (виробничу практику).


2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД Syllab.
Сучасні конфлікти та їх прогнозування Лиман С.І. PDF PDF PDF PDF
Публічна дипломатія Панасенко Г.С. PDF PDF PDF PDF
Лідерство та управління людським капіталом Шамара І.М. PDF PDF PDF PDF

Також викладаються «Іноземна мова спеціальності та теорія і практика перекладу за фахом (англійська)», «Друга іноземна мова (німецька або французька або польська». Також студенти проходять педагогічну практику (без відриву від навчання), захищають кваліфікаційні роботи в ЕК.