Магістратура: освітня програма «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство»


Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Освітня кваліфікація:
магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство

Випускова кафедра: туристичного бізнесу та країнознавства
Гарант програми: Лиман Сергій Іванович
Адреса: майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 707-53-06
E-mail: turbiz@karazin.ua


Перелік навчальних дисциплін


ОСНОВНИЙ ФОКУС ПРОГРАМИ

Яким чином будуть розвиватися відносини між Сходом та Заходом? Як піднесення Китаю вплине на трансформацію Європи? Яким чином конфлікт між Китаєм та США вплине на світову політику та міжнародні відносини в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні? Як адаптуватиметься Захід до зростання економічного та політичного впливу Азії в світі?

Магістерська програма «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство» дозволить Вам сформувати відповіді на дані питання та сформує Ваше уявлення про політичний вплив Азії в сучасному світі. Ви зможете осягнути ключові політичні, соціально-економічні та культурні проблеми розвитку Азійського регіону та глобальні проблеми світової політики.

Основні курси зосереджені на проблемах Східної та Південно-Східної Азії, країнах Близького Сходу та Африки. Протягом 1,4 місяців навчання студенти отримають всебічні знання щодо основних міжнародних гравців регіонів, трансформації їхніх політичних та економічних систем, основних регіональних конфліктів та пов’язаних із ними питаннями безпеки.

Ключовими об’єктами вивчення за освітньо-професійною програмою «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство» є міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, міжнародні організації, країни Сходу та міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека та конфлікти, методологія та методи міжнародно-політичних досліджень.

Основними напрямками регіональної спеціалізації є: Східна Азія та Південно-Східна Азія, Китай, Корея, Японія, Арабський Схід.

Освітня програма «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство» спрямована на розширення знань і навичок студентів і фахівців, які вже здобули ступінь бакалавра з міжнародних відносин, історії, політології, філософії, соціології, іноземних мов та ін. і бажаються отримати спеціалізацію на дослідженні Азії. Для студентів пропонується вибіркові курси англійської, а також азійських мов: китайської, арабської, японської.

Програма спирається на міждисциплінарний підхід, який дозволяє сформувати у здобувачів освіти компетентності та результати навчання щодо різних аспектів історії, культури, релігії, соціуму, мови й глибше зрозуміти окремі держави Азії та Африки і їхні взаємовідносини у досліджуваних регіонах та глобальному контексті.

ПРО ПРОФЕСІЮ

Освітня програма «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство» – одна з найбільш збалансованих програма, яка приділяє увагу власне міжнародним відносинам як комплексу академічних дисциплін, так і дослідженню країн та народів Сходу. Це дозволяє успішно застосовувати дані знання у будь-якій практичній або науковій сфері.

Фахівці зможуть:

 • забезпечувати зовнішньоекономічні, дипломатичні, культурні контакти з країнами та народами Сходу;
 • проводити експертний аналіз політичних систем, економік, культурних процесів східних країн та регіонів, їх зв'язків з Україною;
 • вести редакційно-видавничу діяльність з висвітлення проблематики зарубіжних країн і регіонів в ЗМІ, Інтернеті і т.п.;
 • здійснювати діяльність у сфері гуманітарної взаємодії, організації заходів в галузі культури і науки;
 • займатися науково-дослідницькою та викладацькою діяльністю з проблем розвитку східних країн та регіонів, включаючи мову, історію, політику, економіку, культуру народів.

Випускники даної освітньої програми можуть працювати: референтами, експертами, перекладачами, науковцями, здійснювати міжнародні проекти в сфері бізнесу, міжнародного туризму, ярмарково-виставкової сфері, а також в органах державної влади, пов'язаних з реалізацією міжнародної взаємодії та обмінів на регіональному і на міждержавному рівнях.

ПРО КАР’ЄРУ

Випускники освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство» можуть займатися професійною діяльністю у сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та міжнародних відносин, обіймати первинні посади в органах державної влади та самоврядування різних рівнів, в міжнародних організаціях, у комерційних та недержавних структурах, займатися науково-педагогічною або науково-дослідною діяльністю.

Випускники освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство» можуть займати наступні посади:

 • дипломатичний представник (посол) при посольствах України закордоном, спеціальних місіях, представництвах України у міжнародних організаціях;
 • працівник консульських установ України;
 • працівник державних центральних та місцевих органів влади і самоврядування;
 • працівник міжнародних організацій, міжнародних органів;
 • аналітик міжнародної сфери;
 • аналітик внутрішньодержавних політичних та економічних процесів;
 • референт прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ;
 • фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою(PR-менеджер, іміджмейкер, кризовий менеджер, стратегічний менеджер);
 • експерт-консультант із суспільно-політичних питань;
 • викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник-політолог;
 • організатор міжнародного туризму.
 • аташе;
 • дипломатичний агент;
 • дипломатичний кур’єр;
 • експерт із суспільно-політичних питань країн/регіонів;
 • консультант із суспільно-політичних питань країн/регіонів;
 • консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях);
 • політичний оглядач;
 • гід-перекладач, перекладач;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • консультант рекламних агентств;
 • науковий співробітник (політологія);
 • міжнародник-аналітик.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

 • Вивчення східної мови одного з регіональних напрямків спеціалізації (китайської, арабської, японської). Знання обраної мови є найважливішим інструментом розуміння процесів, які відбуваються у країнах Сходу. Це дає можливість вільно спілкуватися, читати й аналізувати спеціалізовану літературу.
 • Студенти отримують поглиблені знання в сфері міжнародних відносин, світової економіки та політки, а також набувають навичок з широкого спектру спеціальних дисциплін сходознавчого спрямування.
 • Малі групи (до 10 осіб) – великі переваги. Увесь процес навчання Ви будете працювати у академічних групах до 10 осіб. Сходознавчі дослідження викладаються з використанням проблемного навчання. Разом з викладачем Ви будете працювати над абстрактними й конкретними «проблемами», взятими з реальних міжнародних ситуацій. Навчання відбувається в активній, конструктивній і спільній формі.
 • Велика увага приділяється науково-дослідній і проектній діяльності в профільних організаціях (аналітичних центрах, ЗМІ, НДІ, бізнес-структурах і ін.).
 • Вивчення прикладних аспектів політики і економіки країн Сходу під керівництвом науковців Каразінського університету.
 • Протягом навчання студенти можуть отримати міжнародні сертифікати, що підтверджують рівень володіння іноземною мовою.
 • Наші студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування на базі провідних європейських і азіатських університетів), до міжнародних грантів та інших освітніх та наукових проектів.
 • Під час навчання студенти мають можливості слухати лекції, брати участь у семінарах та тренінгах відомих українських та зарубіжних науковців та дипломатів.
 • Особлива увага приділяється питанням посилення взаємозв’язку між економікою та політикою в сучасному міжнародному житті.
 • Професійні навички. Окрім суто академічних курсів з міжнародних відносин, Ви зможете здобути навички, які допоможуть розвинути Ваші дослідницькі, мовні та професійні компетенції, а саме: академічні дослідження та письмо; презентаційні навички, міжнародні переговори та ін.

Додаткові матеріали:

Фото: Студентка Анастасія Романова на стажуванні в Китаї

Фото: Студентка Любов Шлома - учасник програми молодіжного обміну Уряду Японії “MIRAI”.

Програмою було передбачено поїздку до Японії, спрямовану на підвищення знань молодих науковців про Японію, її економіку, історію, культуру, політику тощо.

Любов Шлома брала участь у круглих столах, відвідала визначні міста, як-от храм Асакуса та храм Мейдзі у Токіо, будинок-музей в Тойохаши, замок Токугави Іеясу в Нагоя, японський сад Токугаваен, прослухала лекції в Mercari Company та відвідала Toyota Motor Corp. Студентка також мала змогу пожити в японській сім’ї, що дало можливість познайомитися з національною кухнею, традиціями, звичаями цієї країни.

Яндекс.Метрика