Підготовка магістрів за спеціальністю «Туризм»


Профільна кафедра кафедра туристичного бізнесу та країнознавства


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот.
Роб.пр. НМКД
Туризмологія Парфіненко А.Ю. PDF PDF PDF
Екскурсологія Куделко С.М.
Управління регіональним розвитком туризму Парфіненко А.Ю. PDF PDF
Організація ділового туризму Згурська Ю.В.
Інноваційні технології в туризмі Довгаль Г.В
Стратегічний маркетинг та менеджмент Данько Н.І. PDF PDF PDF
Управління якістю туристичних послуг Довгаль Г.В. PDF
Менеджмент SPA&Welness індустрії Баранова В.В. PDF PDF
Переддипломна практика Євтушенко О.В. PDF

На 1-му курсі також викладаються «Глобальні проблеми сучасності», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Теорія та практика перекладу» фахівцями профільних факультетів університету. Студенти працюють над дипломною роботою.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Кон’юнктура туристичного ринку Євтушенко О.В. PDF PDF PDF
Управління проектами в туризмі Довгаль Г.В. PDF
Туристична політика зарубіжних країн Архієрєєв С.І. PDF

На 2-му курсі також викладаються «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Теорія та практика перекладу» фахівцями профільних факультетів університету. Студенти проходять перекладацьку практику (без відриву від навчання), складають атестаційний екзамен з іноземної мови та практики перекладу, комплексний атестаційний екзамен за фахом, захищають дипломні роботі в ЕК.

Яндекс.Метрика