Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Туризм»


Профільна кафедра кафедра туристичного бізнесу та країнознавства

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Основи наукових досліджень Юрченко С.О. PDF PDF PDF
Основи туризмознавства Шамара І.М. PDF PDF PDF
Туристичне краєзнавство Посохов І.С. PDF PDF PDF
Туристичні ресурси України Волкова І.І. PDF
Історія туризму Посохов І.С. PDF PDF PDF
Організація самодіяльного туризму Грицак Ю.П.
Економічна теорія Дерід І.О. PDF PDF PDF

На 1-му курсі також викладаються «Історія України», Іноземна мова за проф. спрямуванням», «Друга іноземна мова», «Вища математика», «Рекреалогія» фахівцями профільних факультетів університету. Також студенти проходять туристично-краєзнавчу практику.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Географія туризму Прасул Ю.І. PDF
Організація туристичних подорожей Шамара І.М. PDF PDF PDF
Організація екскурсійної діяльності Аксьонова Н.В. PDF PDF PDF
Географія світового господарства Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF
Світова економіка Баранова В.В. PDF PDF
Економіка України Писаревський М.І. PDF PDF PDF
Інформаційні системи і технології в туризмі Перепелиця А.С. PDF PDF PDF

На 2-му курсі також викладаються «Друга іноземна мова», «Статистика», «Укр. мова за проф. спрямуванням», «Іноземна мова і переклад» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів, проходять екскурсійну практику.

3 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб. пр. НМКД
Туристичне країнознавство Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF
Організація ресторанного господарства Селютін В.М. PDF
Організація готельного господарства Подлепіна П.О. PDF PDF PDF
Організація виставково-ярмаркової діяльності в туризмі Посохов І.С. PDF PDF
Маркетинг в туризмі Євтушенко О.В. PDF PDF PDF
Менеджмент туризму Бойко О.В. PDF PDF
Рекреаційні комплекси світу Волкова І.І. PDF
Економіка та планування діяльності підприємств в туризмі Гуслєв А.П. PDF PDF
Сільський (зелений) туризм Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF

На 3-му курсі також викладаються «Філософія», «Ділова іноземна мова», «Теорія та практика перекладу», «Правове регулювання туристичної діяльності» та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів. Також студенти проходять технологічну (виробничу) практику.

4 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Туроперейтинг Подлепіна П.О. PDF PDF PDF
Культурний туризм та креативні індустрії Парфіненко А.Ю. PDF PDF
Музейний менеджмент та маркетинг Посохов І.С. PDF PDF PDF
Туристичні ринки України Довгаль Г.В. PDF
Бухгалтерський облік в туристичній діяльності Євтушенко О.В. PDF PDF PDF
Лікувально-оздоровчий туризм Баранова В.В. PDF PDF
Міжнародний туризм Ханова О.В. PDF PDF PDF
Релігійний туризм і паломництво Каплін О.Д. PDF PDF

На 4-му курсі також викладаються «Теорія і практика перекладу», «Ділова іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів.

У 7 семестрі студенти проходять виробничу практику, у 8 семестрі - переддипломну практику та складають комплексний атестаційний екзамен за фахом, захищають дипломні роботі в ЕК.

Яндекс.Метрика