Підготовка магістрів за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»


Профільна кафедра кафедра міжнародних економічних відносин


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ Голіков А.П., Касьян С.А. PDF PDF
Міжнародне економічне право Новікова Л.В. PDF
Стратегія регіонального розвитку: європейський контекст Черномаз П.О., Фірсанова В.О. PDF PDF
Педагогічна (асистентська) практика Григорова-Беренда Л.І., Касьян С.А. PDF
Переддипломна (науково-виробнича) практика Григорова-Беренда Л.І., Касьян С.А.,
Аріт К.В., Шолом А.С.
PDF
Міжнародні валютні та фондові ринки Шуба М.В., Циганов С.А. PDF PDF
Інноваційна економіка Довгаль О.А., Панкова Ю.М. PDF PDF
Правове регулювання ЗЕД Дмітрієв В.В.

При підготовці магістрів 1 курсу також викладаються: «Методика викладання у вищій школі», «Іноземна мова і переклад за фахом», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» фахівцями профільних факультетів університету.

Також магістри у 1 семестрі проходять перекладацьку практику (без відриву від навчання), протягом всього терміну навчання працюють над дипломною роботою.


2 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Глобальні проблеми сучасності Голіков А.П., Касьян С.А. PDF PDF
Україна в системі світогосподарських зв'язків Григорова-Беренда Л.І., Азаренкова О.В. PDF PDF PDF
Електронна комерція в МЕВ Ханова О.В., Марченко І.С. PDF PDF
Євроінтеграція Матюшенко І.Ю. PDF PDF
Переддипломна (науково-виробнича) практика Григорова-Беренда Л.І., Шуба М.В.,
Фірсанова В.О., Шолом А.С.

При підготовці магістрів 2 курсу також викладаються: «Іноземна мова і переклад за фахом», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» фахівцями профільних факультетів університету.

Також студенти у 3 семестрі складають атестаційний екзамен з іноземної мови і перекладу за фахом, комплексний атестаційний екзамен за фахом МЕВ, захищають дипломні роботі в ЕК.

Яндекс.Метрика