Підготовка магістрів за освітніми програмами «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародна та європейська економічна інтеграція»


Профільна кафедра кафедра міжнародних економічних відносин


«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ Голіков А.П., Касьян С.А. PDF PDF PDF
Міжнародне економічне право Новікова Л.В. PDF PDF PDF
Стратегія регіонального розвитку:
європейський контекст
Черномаз П.О., Фірсанова В.О. PDF PDF PDF
Міжнародні валютні та фондові ринки Шуба М.В. PDF PDF PDF
Інноваційна економіка Довгаль О.А., Панкова Ю.М. PDF PDF PDF
Правове регулювання ЗЕД Дмітрієв В.В. PDF

При підготовці магістрів 1 курсу також викладаються: «Методика викладання у вищій школі», «Іноземна мова і переклад за фахом», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» фахівцями профільних факультетів університету.

Також магістри проходять педагогічну (асистентську), переддипломну (науково-виробничу) та перекладацьку практику (без відриву від навчання), протягом всього терміну навчання працюють над кваліфікаційною роботою.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Глобальні проблеми сучасності Голіков А.П., Касьян С.А. PDF PDF PDF
Україна в системі світогосподарських зв'язків Григорова-Беренда Л.І. PDF PDF PDF
Електронна комерція в МЕВ Ханова О.В., Марченко І.С. PDF PDF PDF
Євроінтеграція Матюшенко І.Ю. PDF PDF

При підготовці магістрів 2 курсу також викладаються: «Іноземна мова і переклад за фахом», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)», «Основи корпоративного управління» фахівцями профільних факультетів університету.

Також студенти у 3 семестрі складають атестаційний екзамен з іноземної мови і перекладу за фахом, комплексний атестаційний екзамен за фахом МЕВ, захищають дипломні роботі в ЕК.


«МІЖНАРОДНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ»


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ Голіков А.П., Касьян С.А. PDF PDF PDF
Міжнародне економічне право Новікова Л.В. PDF PDF PDF
Стретегія регіонального розвитку:
європейський контекст
Черномаз П.О., Фірсанова В.О. PDF PDF PDF
Експортні стратегії України в умовах сучасних інтеграційних процесів Григорова-Беренда Л.І. PDF PDF
Євроінтеграція України: практичні аспекти Угоди про асоціацію України з ЄС Матюшенко І.Ю.

Також викладаються: «Методика викладання у вищій школі», «Іноземна мова і переклад за фахом», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» «Сучасні світові інтеграційні процеси та їх компаративні переваги / Міжнародна економічна інтеграція» (за вибором) фахівцями профільних факультетів університету.

Також магістри 1 курсу проходять педагогічну (асистентську), переддипломну (науково-виробничу) та перекладацьку практику (без відриву від навчання), протягом всього терміну навчання працюють над кваліфікаційною роботою.

Яндекс.Метрика