Підготовка магістрів за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»


Профільна кафедра кафедра міжнародних економічних відносин


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр.
Актуальні проблеми світового господарства і МЕВ Голіков А.П., Касьян С.А.
Міжнародне економічне право Новікова Л.В.
Стратегія регіонального розвитку: європейський контекст Черномаз П.О., Фірсанова В.О.
Педагогічна (асистентська) практика Григорова-Беренда Л.І., Касьян С.А.
Переддипломна (науково-виробнича) практика Григорова-Беренда Л.І., Касьян С.А.,
Аріт К.В., Шолом А.С.
Міжнародні валютні та фондові ринки Шуба М.В., Циганов С.А.
Інноваційна економіка Довгаль О.А., Панкова Ю.М.
Правове регулювання ЗЕД Дмітрієв В.В.

При підготовці магістрів 1 курсу також викладаються: «Методика викладання у вищій школі», «Іноземна мова і переклад за фахом», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» фахівцями профільних факультетів університету.

Також магістри у 1 семестрі проходять перекладацьку практику (без відриву від навчання), протягом всього терміну навчання працюють над дипломною роботою.


2 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр.
Глобальні проблеми сучасності Голіков А.П., Касьян С.А.
Україна в системі світогосподарських зв'язків Григорова-Беренда Л.І., Азаренкова О.В. PDF PDF
Електронна комерція в МЕВ Ханова О.В., Марченко І.С.
Євроінтеграція Матюшенко І.Ю. PDF PDF
Переддипломна (науково-виробнича) практика Григорова-Беренда Л.І., Шуба М.В.,
Фірсанова В.О., Шолом А.С.

При підготовці магістрів 2 курсу також викладаються: «Іноземна мова і переклад за фахом», «Друга іноземна мова (німецька або французька або іспанська)» фахівцями профільних факультетів університету.

Також студенти у 3 семестрі складають атестаційний екзамен з іноземної мови і перекладу за фахом, комплексний атестаційний екзамен за фахом МЕВ, захищають дипломні роботі в ЕК.

Яндекс.Метрика