Напрям підготовки «Міжнародне право»


Галузь знань: 0302 «Міжнародні відносини»
Напрям підготовки: 6.030202 «Міжнародне право» (освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр)
Кваліфікація: бакалавр з міжнародного права

Випускова кафедра: міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки
Адреса: майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 705-10-59
E-mail: inter_law@karazin.ua


Професійна діяльність випускників напряму підготовки 6.030202 «Міжнародне право» направлена на вивчення особливостей міжнародного права, міжнародного приватного права та приватного права іноземних держав, міжнародно-правового регулювання міждержавних відносин, правових механізмів співробітництва держав, державних установ, юридичних та фізичних осіб в рамках міжнародних відносин. Студенти отримують теоретичні знання та практичні навички, необхідні для участі у діяльності державних органів, громадських організацій у галузі міжнародних відносин і зовнішньоекономічної діяльності.

Навчання за напрямом підготовки 6.030202 «Міжнародне право» є актуальним та дає низку переваг:

 • кафедра міжнародного права має висококваліфікованих викладачів, здатних забезпечити необхідну якість навчання;
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна в цілому та факультет міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу зокрема мають високий авторитет як в Україні, так і серед університетів та наукових центрів зарубіжжя, що позитивно впливає й на авторитет дипломів про вищу освіту, здобуту у ньому;
 • кафедра ділової іноземної мови та перекладу має традиції і досвід навчання студентів іноземним мовам, без чого неможлива якісна підготовка юриста-міжнародника;
 • в процесі навчання студентам надається можливість проходити військову підготовку, після якої вони отримують звання офіцерів запасу;
 • активно функціонує наукове товариство студентів;
 • бакалавр з міжнародного права зможе завершити навчання в магістратурі, а після — вступити до аспірантури, захистити кандидатську та докторську дисертацію.

Сфера діяльності випускників

Фахівці з міжнародного права можуть:

 • займатися аналітичною, прогностичною, консультативною роботою у сфері міжнародних відносин;
 • брати участь у дипломатичних переговорах і зустрічах;
 • аналізувати міжнародну інформацію;
 • проводити наукові дослідження у галузі гуманітарних та суспільних наук;
 • досліджувати світовий ринок та тенденції його розвитку;
 • здійснювати консультативну, експертну діяльність у міністерствах та відомствах.

На ринку праці фахівці, які готувалися за напрямом підготовки «Міжнародне право» із галузі знань «Міжнародні відносини» мають можливість працювати в:

 • органах державної влади, правоохоронних та правозахисних органах;
 • дипломатичних та консульських установах;
 • податковій адміністрації;
 • підрозділах митної служби;
 • наукових, науково-виробничих, виробничих об'єднаннях і підприємствах;
 • банківських та небанківських фінансових установах;
 • організаціях та підприємствах недержавних форм власності.
Яндекс.Метрика