Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа»


Профільна кафедра кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Вступ до гостинності Данько Н.І. PDF PDF PDF
Підприємництво Більовська О.О. PDF PDF PDF
Товарознавство Головко М.П.
Основи наукових досліджень Юрченко С.О. PDF PDF PDF
Гігієна та санітарія в галузі Шаніна О.М. PDF PDF
Економічна теорія Бабенко В.В. PDF PDF PDF

На 1-му курсі також викладаються «Історія України», «Вища математика», «Харчова хімія», «Мікробіологія», «БЖД та охорона праці», «Іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету. Також студенти проходять ознайомчу практику.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства Горєлков Д.В. PDF PDF
Організація ресторанного господарства Малюк Л.П.
Громадське будівництво Ізбаш М.Ю.
Технологія продукції ресторанного господарства Гревцева Н.В. PDF
Технологія напоїв Чуйко А.М. PDF PDF
Інформаційні системи і технології в ГРГ Перепелиця А.С. PDF PDF PDF
Економічний аналіз Решетняк О.І. PDF PDF

На 2-му курсі також викладаються «Іноземна мова», «Філософія» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів. Також студенти проходять навчально-виробничу практику.

3 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Інженерне обладнання будівель Ізбаш М.Ю.
Організація готельного господарства Подлепіна П.О. PDF PDF PDF
Економіка підприємства Довгаль Г.В. PDF PDF
Маркетинг готельного і ресторанного господарства Данько Н.І. PDF PDF PDF
Менеджмент готельного і ресторанного господарства Данько Н.І. PDF PDF PDF
Кухні народів світу Селютін В.М.
Устаткування закладів ГРГ Горєлков Д.В. PDF PDF
Організація туристичної діяльності Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF

На 3-му курсі також викладаються «Іноземна мова за фахом», «Основи підприємницького права», «Психологія та психологія спілкування» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів. Також студенти проходять комплексну за фахом практику та виробничу практику за кордоном.

4 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Туристичне країнознавство Гапоненко А.І. PDF PDF PDF
Проектування об’єктів в ГРГ Терешкін О.Г.
Гігієна та санітарія в галузі Білецька Я.О. PDF PDF PDF
Бухгалтерський облік Євтушенко О.В. PDF PDF PDF
Мотивація праці персоналу Данько Н.І. PDF
Міжнародний туризм Юрченко С.О. PDF PDF PDF
Бізнес-планування в ГРГ Гуслєв А.П.
Санаторно-курортна справа Баранова В.В. PDF

На 4-му курсі також викладаються «Основи охорони праці», «Соціальна медицина, організація охороні здоров’я», «Курортологія», «Медична психологія» та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів. Також студенти проходять виробничу та передипломну практику.

У 8 семестрі студенти складають комплексний атестаційний екзамен за фахом та захищають кваліфікаційну роботу в ЕК.

Яндекс.Метрика