Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа»


Профільна кафедра кафедра туристичного бізнесу та країнознавства

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр.
Вступ до гостинності Данько Н.І. PDF PDF
Підприємництво Більовська О.О. PDF PDF
Товарознавство Головко М.П.
Основи наукових досліджень Юрченко С.О. PDF PDF
Гігієна та санітарія в галузі Головко М.П.
Ознайомча практика Новікова В.П.

На 1-му курсі також викладаються «Історія України», «Вища математика», «Харчова хімія», «Інформаційні системи і технології», «Мікробіологія», «Економічна теорія», «Іноземна мова» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр.
Кулінарне мистецтво Гревцева Н.В.
Організація ресторанного господарства Малюк Л.П.
Громадське будівництво Ізбаш М.Ю.
Технологія продукції ресторанного господарства Гревцева Н.В.
Підприємництво Довгаль Г.В. PDF
Інформаційні системи і технології в ГРГ Перепелиця А.С. PDF PDF
Навчально-виробнича практика Данько Н.І.

На 2-му курсі також викладаються «Іноземна мова», «Філософія» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів.

3 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр.
Стандартизація, сертифікація та метрологія Горєлков Д.В.
Інженерне обладнання будівель Ізбаш М.Ю.
Організація готельного господарства Подлепіна П.О. PDF PDF
Економіка підприємства Довгаль Г.В. PDF
Маркетинг готельного і ресторанного господарства Данько Н.І. PDF PDF
Менеджмент готельного і ресторанного господарства Данько Н.І. PDF PDF
Кухні народів світу Селютін В.М.
Устаткування закладів ГРГ Горєлков Д.В.
Організація туристичної діяльності Гапоненко Г.І. PDF PDF
Комплексна за фахом практика Довгаль Г.В.

На 3-му курсі також викладаються «Іноземна мова за фахом», «Основи підприємницького права» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів.

4 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр.
Менеджмент готельного і ресторанного господарства Шамара І.М. PDF PDF
Управління якістю продукції та послуг в ГРГ Червоний В.М.
Проектування об’єктів в ГРГ Терешкін О.Г.
Гігієна та санітарія в галузі Головко М.П.
Маркетингові дослідження Євтушенко О.В. PDF PDF
Дієтологія Тимченко Г.М. PDF
Організація виставкової діяльності Кучечук Л.В. PDF PDF
Бізнес-планування в ГРГ Червоний В.М. PDF
Дизайн об'єктів готельно-ресторанного господарства Червоний В.М. PDF
Санаторно-курортна справа Волкова І.І. PDF PDF
Експертиза якості надання послуг в ГРГ Горєлков Д.В.
Виробнича практика Данько Н.І.

На 4-му курсі також викладаються «Основи охорони праці», «Бухгалтерський облік» та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів.

Яндекс.Метрика