Спеціальність «Готельно-ресторанна справа»


Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»
Спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа»
Освітня програма (спеціалізація): «Готельно-ресторанна справа»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський), другий (мігістерський)
Кваліфікація: бакалавр готельно-ресторанної справи,
магістр готельно-ресторанної справи
Випускова кафедра: міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи
Адреса: майдан Свободи, 6, 61022, Харків
Телефон: +38 (057) 707-53-06
E-mail: mekgrs.irtb@karazin.ua

Пам’ятка абітурієнту


ПРО ПРОФЕСІЮ

На цей час в Україні налічується більш ніж 4300 готелів та аналогічних закладів розміщення, та їх кількість щорічно зростає. Також зараз спостерігається поновлення зацікавленості міжнародних готельних операторів до ринку України. На сучасному етапі найбільша кількість готелів міжнародних брендів розміщені у Києві (Hyatt, Hilton, Intercontinental, Fairmont, Radisson Blu, Holiday Inn, Ramada). Увагу міжнародних операторів та інвесторів також пригортають і великі регіональні міста: Одеса, Харків, Дніпро, Львів та інш.

Харківська область має тісні економічні та наукові контакти з багатьма країнами світу, збільшуються інвестиції в економіку Харківської області в цілому та її туристичну галузь, зокрема. У зв’язку з цим зростає потреба в послугах готельно-ресторанного комплексу, який повинен відповідати міжнародним стандартам якості. Зокрема, у Харківській області близько 200 готелів та засобів розміщення та кількість їх зростає Спостерігається підвищення попиту на висококваліфікованих фахівців з готельно-ресторанної справи, що здатні забезпечувати рівень обслуговування на рівні міжнародних стандартів.

Серед вимог до таких фахівців — вільне володіння кількома іноземними мовами, здатність організовувати процес обслуговування на готельних та ресторанних підприємствах та санаторно-курортних комплексах, володіння сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями.

Саме для підготовки таких фахівців і слугує напрям підготовки «Готельно-ресторанна справа», який є складовою галузі знань «Сфера обслуговування».

ПРО КАР’ЄРУ

Випускники, які здобули базову вищу освіту за напрямом підготовки «Готельно-ресторанна справа», відповідно до стандартів вищої освіти України можуть отримати повну вищу освіту за освітнім рівнем магістра за кваліфікаціями «Готельна та ресторанна справа» і «Санаторно-курортна справа».

Конкретними організаціями-споживачами фахівців з готельно-ресторанної справи за спеціальністю 241«Готельно-ресторанна справа» (галузь знань 24 «Сфера обслуговування») у східному регіоні України є державні та приватні підприємства готельної та ресторанної індустрії, кемпінги, мотелі, молодіжні туристичні бази, кафе, бари, SPA-готелі, санаторно-курортні заклади, органи державного управління, вищі навчальні заклади та ін.

Фахівці з готельно-ресторанної справи можуть працювати на посадах:

  • менеджера в готельному та ресторанному господарстві;
  • менеджера в санаторно-курортному господарстві;
  • фахівця із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.);
  • фахівця з готельного обслуговування;
  • фахівця з ресторанного обслуговування;
  • наукового співробітника (рекреологія);
  • фахівця з управління проектами та програмами у сфері матеріального і (нематеріального) виробництва;
  • фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку;
  • фахівця з організації дозвілля, організатора туристичної та готельної діяльності.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Відкриття напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» саме у Каразінському університеті дозволяє комплексно використовувати переваги класичного університету, а саме забезпечує якісну підготовку з іноземних мов (близько 2200 академічних годин), фундаментальну медичну та економічну підготовку. Особливістю навчального плану підготовки бакалавра з готельно-ресторанної справи є те, що він поряд з нормативними містить низку варіативних економічних, медичних та правових дисциплін, які надають знання, необхідні для відкриття власного готельного та ресторанного підприємства.

Значна увага приділяється практичній підготовці студентів. Навчальний процес передбачає низку виробничих практик та стажувань на підприємствах готельно-ресторанної індустрії Харкова та України. До освітнього процесу залучаються провідні вітчизняні та зарубіжні фахівці-практики готельної індустрії, що проводять лекції, семінари та тренінги.

Студенти долучаються до участі у міжнародних програмах академічної мобільності, таких як, наприклад, Erasmus+, що дає можливість паралельного навчання, а також стажування в вузах інших країн. Студенти мають можливість прийняти участь у науково-дослідній роботі, у студентських наукових конференціях та круглих столах з актуальних проблем гостинності та готельно-ресторанної справи.

Випускники кафедри отримують високий рівень знань в галузі сучасних інформаційних систем та технологій в індустрії гостинності (TURWINMULTIPRO, AMADEUS, GALILEO, SABRE).

Іногородні студенти на час навчання забезпечуються гуртожитком.

Читати більше про навчальний процес→

Презентація спеціальності

Яндекс.Метрика