Методична комісія


З метою підготовки проектів нормативних, навчально-методичних документів (навчальних планів, робочих навчальних планів програм навчальних дисциплін тощо) та координації навчально-методичної діяльності кафедр на факультеті створено Методичну комісію.

Діяльність комісії спрямована насамперед на підвищення якості навчального процесу. Згідно до Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна основними напрямами роботи методичної комісії є:

 • аналіз науково-методичного забезпечення освітнього процесу на факультеті та розробка рекомендацій з підвищення якості навчання;
 • координація діяльності кафедр з розробки складових науково-методичного забезпечення навчального процесу;
 • сприяння виданню якісної навчальної та навчально-методичної літератури;
 • сприяння підвищенню педагогічної майстерності викладачів через організацію науково-методичних конференцій і семінарів, проведення тренінгів, майстер-класів, відкритих занять;
 • впровадження до навчального процесу новітніх освітніх технологій тощо.

До складу комісії за пропозиціями кафедр входять найдосвідченіші науково-педагогічні працівники.

Склад методичної комісії факультету:

Голова комісії: Григорова-Беренда Лариса Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, заст. декана з навчальної роботи факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Члени комісії:

 1. Гончаренко Наталія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин;
 2. Довгаль Олена Андріївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин;
 3. Євтушенко Олена Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства;
 4. Казакова Надія Артурівна – кандидат географічних наук, доцент, зав. кафедри міжнародних економічних відносин;
 5. Касьян Світлана Анатоліївна – ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин;
 6. Кондратенко Наталія Дмитрівна – доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії;
 7. Новікова Людмила Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, зав. кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки;
 8. Парфіненко Анатолій Юрійович – кандидат історичних наук, доцент, зав. кафедри туристичного бізнесу та країнознавства;
 9. Посохов Іван Сергійович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства;
 10. Удодова Вікторія Іллівна – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії;
 11. Ханова Олена В’ячеславівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин – заступник голови комісії;
 12. Шедякова Тетяна Євгенівна – доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії;
 13. Юрченко Світлана Олексіївна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства.
Секретарі комісії:
 1. Шляхова Яна Вячеславівна – кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин;
 2. Макарчук Катерина Олексіївна – викладач, ст. лаборант з в/о кафедри міжнародних економічних відносин.

Комісія проводить засідання щомісяця згідно до затвердженого плану роботи.
План-графік засідань методичної комісії факультету на 2016/2017 навч. рік →

Організовані та проведені заходи:

 1. Методичний семінар для викладачів та аспірантів
 2. Семінар «Навчально-методичне забезпечення дистанційного навчання за допомогою ”хмарних” технологій»
 3. Методичний круглий стіл «Vox emissa volat, litera scripta manet… Письмовий контроль у ВНЗ: переваги та недоліки»
 4. Методичний семінар «Робота Державних екзаменаційних комісій»
 5. Міжкафедральний методичний круглий стіл «Сучасні форми викладання у ВНЗ»
 6. Методичний семінар для викладачів та аспірантів, 2016
 7. Методичний семінар щодо оновлених Положень в університеті

Навчально-методичні видання факультету в репозитарії університету:

 1. Методичка до семінарських та практичних занять
 2. Видання факультету: методичні рекомендації щодо виробничої практики
 3. Методичні рекомендації
 4. Методичні рекомендації з переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
 5. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів 4 курсу
 6. Виробнича практика: програма та методичні рекомендації для студентів 5 курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (рівень вищої освіти – магістр)
 7. Програма та методичні рекомендації до Виробничої організаційно-аналітичної практики для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (рівень вищої освіти — магістр)
 8. Педагогічна (асистентська) практика: програма та методичні рекомендації до виконання для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини другого (магістерського) рівня вищої освіти
 9. Переддипломна (науково-виробнича) практика: програма та методичні рекомендації до виконання для студентів заочної форми навчання спеціальності «Міжнародні економічні відносини» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Увага! КОНКУРС!

Методична комісія факультету МЕВ та ТБ проводить конкурс на краще навчально-методичне забезпечення дисциплін та конкурс на краще практичне/семінарське /лабораторне заняття.
Вимоги конкурсу →

Яндекс.Метрика